Onze ervaring met de payrollbranche

July 22nd, 2010

Vandaag heb ik voor het eerst kennisgemaakt met het fenomeen payrolling.

Voor werkgevers zijn de grootste payroll drempels om mensen in dienst te nemen de risico’s, kosten en administratieve lasten die hier uit voort komen. Daarom wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan het inschakelen van een payroll onderneming.

Payrollondernemingen spelen in op de behoeften van werkgevers door het overnemen van het juridische werkgeverschap. Dit betekent hoofdzakelijk het beheren van het contract, tijdregistratie, het verlonen en betalen van de flexwerker en het uitvoeren van de verplichtingen naar derden zoals het doen van loonaangiftes en de loon- en premieafdrachten naar de Belastingdienst en eventuele pensioenfondsen. De ondernemingen kunnen NEN-gecertificeerd zijn of niet. De werknemers treden zodoende bij de payrollonderneming in dienst, waarbij de huidige werkgever de feitelijke (operationele) werkgever blijft. Deze constructie biedt de feitelijke werkgever een aantal voordelen:

- Geen administratieve lasten m.b.t. personeelsadministratie

- Geen risico’s op boetes door niet volgen van de wet

- Arbeidsovereenkomsten, tijdsregistratie en -accordatie, salarisadministratie, afdrachten, pensioenopbouw, verzuimverzekeringen worden uitgevoerd door payrollonderneming

- Flexibel personeel inzetten (door gebruik uitzendovereenkomsten)

- Geen risico’s op kosten bij ziekte en ontslag (bij gebruik uitzendprincipe)

Wat zou dit voor ons veel voordelen kunnen betekenen. Blijkbaar kan ik ook payroll offertes aanvragen op Internet. Ik ben daar nog naar op zoek. Als iemand iets weet, kan hij of zij contact met mij opnemen. Bedankt dat je dit blog leest. Ik zal al mijn ervaringen met diverse HR diensten op deze blogs laten verschijnen.